tel/fax:  042/4465187
mobil:    0908/155991
e-mail:   janco@advokatilava.sk
adresa:  Mierové námestie 52/6
              01901 Ilava© 2011, Mgr. Juraj Janco, advokát, advokátska kancelária Ilava

Slovenska advokatska komora

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

Ustavny sud Slovenskej republiky

Najvyssi sud SR

Zbierka zákonov

Obchodny register


Zivnostenský register

Katastralny portál

Slovenska komora exekutorov

Notarska komora Slovenskej republiky

Nejvyssi soud CR

Obchodný register CR

Europsky sud pre ludske prava

M g r.  J u r a j   J a n c o
a d v o k á t

advokátska kancelária so sídlom v Ilave
M g r.  J u r a j   J a n c o
a d v o k á t

advokátska kancelária so sídlom v Ilave