tel/fax:  042/4465187
mobil:    0908/155991
e-mail:   janco@advokatilava.sk
adresa:  Mierové námestie 52/6
              01901 Ilava© 2011, Mgr. Juraj Janco, advokát, advokátska kancelária Ilava

M g r.  J u r a j   J a n c o
a d v o k á t

advokátska kancelária so sídlom v Ilave
M g r.  J u r a j   J a n c o
a d v o k á t

advokátska kancelária so sídlom v Ilave